Nieuwe start van de site

De Leeuwenkuil - Edwin Simonis

Nieuwe start van de site

Door een heel vervelende copyright zaak heb ik de site vrijwel leeg gemaakt. Hierbij dan ook het dringende verzoek aan fotografen of artiesten die ergens moeite mee hebben op de site om dan het contact formulier te gebruiken om het direct op te lossen. Meteen een schikkingsvoorstel van honderden euro’s is best bizar te noemen.

Veel plezier, het onderhoud gaat nog even verder!

Edwin Simonis